Visual Communication là gì? Và tại sao nó quan trọng?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hình ảnh và màu sắc có khả năng “đánh thức” tư duy con người hiệu quả hơn so với các văn bản thông thường. Chính vì thế, Visual Communication trở thành “mảnh ghép” được tận dụng để khai thác và phát triển truyền thông thương hiệu. Vậy Visual […]