Social Media Benchmark dành cho các Marketer năm 2023

Bài viết trước đã nói về Benchmark là gì? Thấu hiểu về Benchmark trong marketing. Nay cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về Social Media Benchmark dành cho các marketer. Đối với những nhà tiếp thị làm về mảng phương tiện truyền thông trang mạng xã hội (Social Media) luôn có 1 câu hỏi được đặt ra là: “Làm thế nào để đánh giá được mức độ hiệu quả của các bài đăng của họ hoặc làm cách nào để xác định đúng KPIs (OKRs) cho đội ngũ nhân viên của mình”, và Social Media Benchmark được ra đời để giải quyết vấn đề này.

Social Media Benchmark là gì?

Social media benchmark
Social media benchmark

Social Media Benchmark là các điểm được sử dụng làm chuẩn trên các nền tảng mạng xã hội, đây là kết quả trung bình đóng vai trò là điểm tiêu chuẩn để đo lường hoặc đánh giá mức độ hoạt động giữa các doanh nghiệp cùng ngành hoặc có chung danh mục sản phẩm.

Các doanh nghiệp có nhiều cách để xác định benchmark riêng của mình, việc xác định benchmark dựa trên từng bối cảnh thị trường cụ thể hay với các doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh trong ngành giúp các marketer đảm bảo rằng họ đang đánh giá hiệu suất một cách khách quan nhất.

Cách tìm kiếm Social Media Benchmark

Social media benchmark
Social media benchmark

Như đã đề cập ở trên, doanh nghiệp có một số phương pháp khác nhau để xác định Social Media Benchmark chẳng hạn như dựa trên dữ liệu lịch sử của doanh nghiệp, so sánh với các đối thủ cùng ngành hoặc kết hợp cả hai.

Bên dưới là một số chỉ số thường được dùng để tính toán benchmark

 • Số lần hiển thị (Impression)
 • Phạm vi tiếp cận (Reach)
 • Người theo dõi (Like, Follower):
 • Tốc độ tăng trưởng người dùng (Audience Growth Rate)
 • Tỷ lệ tương tác (Engagement Rate)
 • Tỷ lệ phát video
 • Tần suất đăng bài (Frequency)
 • Số nhấp chuột (Click)
 • Thị phần

Social Media Benchmark năm 2023 theo ngành.

Social media benchmark
Social media benchmark

Social Media Benchmark trong ngành giáo dục.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 377.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: -3,77%
 • Tỷ lệ tương tác bài đăng trên Facebook: 2,62%
 • Tần suất đăng Facebook: 0,51 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 355.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: 0,03%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 2,33%
 • Tần suất đăng Instagram: 0,41 bài/ngày

Social Media Benchmark trong ngành giải trí và phương tiện truyền thông (Media).

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 1,8 triệu
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: -1,58%
 • Tỷ lệ tương tác bài đăng trên Facebook: 2,59%
 • Tần suất đăng Facebook: 1,76 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 1,1 triệu
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: -1,59%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 2,2%
 • Tần suất đăng Instagram: 0,56 bài/ngày

Social Media Benchmark trong các dịch vụ tài chính.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 129.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: 0,24%
 • Tỷ lệ tương tác bài đăng trên Facebook: 1,72%
 • Tần suất đăng bài Facebook: 0,26 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 123.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: -0,07%
 • Tỷ lệ tương tác của các bài đăng trên Instagram: 1,92%
 • Tần suất đăng Instagram: 0,23 bài/ngày

Social Media Benchmark trong ngành F&B.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 260.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: 0,28%
 • Tỷ lệ tương tác trên mỗi bài đăng trên Facebook: 1,82%
 • Tần suất đăng bài Facebook: 0,29 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 204.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: -0,88%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 1,54%
 • Tần suất đăng bài Instagram: 0,26 bài/ngày

Social Media Benchmark trong ngành bất động sản.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 47.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: 0,32%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Facebook: 1,82%
 • Tần suất đăng bài Facebook: 0,36 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 21.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: -0,06%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 1.735
 • Tần suất đăng Instagram: 0,28 bài/ngày

Social Media Benchmark trong ngành bán lẻ.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 974.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: 0,52%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Facebook: 1,37%
 • Tần suất đăng bài Facebook: 0,41 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 996.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: -0,37%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 1,91%
 • Tần suất đăng bài Instagram: 0,39 bài/ngày

Social Media Benchmark trong du lịch/khách sạn/giải trí.

 • Số lần hiển thị Trang Facebook: 591.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Facebook: -0,7%
 • Tỷ lệ tương tác với các bài đăng trên Facebook: 1,86%
 • Tần suất đăng bài Facebook: 0,38 bài/ngày
 • Số lần hiển thị hồ sơ Instagram: 351.000
 • Tốc độ tăng trưởng đối tượng trên Instagram: 0,33%
 • Tỷ lệ tương tác với bài đăng trên Instagram: 1,85%
 • Tần suất đăng bài Instagram: 0,29 bài/ngày

Nguồn: MarketingTrips


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *