Những sự khác nhau giữa 2 vị trí Sales và Marketing

Hiểu một cách đơn giản, Sales là bộ phận bán hàng, tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Marketing là phương thức hoạt động khác của sale, tác động lên thị trường và người dùng thông qua quảng cáo và tiếp thị. Cả hai lĩnh vực này đều quan trọng và có những nhiệm vụ. Cách […]