One to one marketing là gì? Sức mạnh của One to one marketing

One to one marketing hay chiến lược tiếp thị một một hiện nay được xem là chiến lược tiếp thị phổ biến nhất được nhiều trang web thương mại điện tử sử dụng hiện nay. Hình thức này cũng được sử dụng nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng bằng việc sử dụng dữ liệu […]